Kreativa Unlimited okuplja tim veoma iskusnih planera, izvršilaca i kreativaca. Svi članovi našeg tima su odabrani jer su u stanju da razmišljaju nezavisno i kreativno.

U čemu smo dobri

• Strateške komunikacije

• Razvoj brendova

• Kreativne usluge

• Jedan-na-jedan marketing
   (direktni marketing)

 

• Medija planiranje i kupovina
   medija

• Event management

• CRM